TCMB Başkanı Ağbal Ekonomiyi Değerlendirdi

TCMB Başkanı Ağbal Ekonomiyi Değerlendirdi
TCMB Başkanı Ağbal Ekonomiyi Değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, ekonomiye yönelik değerlendirme yaptı. Ağbal, “Sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Finansal istikrar raporunun önsözünde ekonomiyi değerlendiren Ağbal, finansal istikrarın korunması ve sistemin güçlendirilmesine yönelik açıklama yaptı. Bu alanda yurt içi ve yurt dışı risk unsurlarının göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Yurt içi ve yurt dışı risklerin yakından takip edileceğini ifade etti.

Ağbal’ın Ekonomi Değerlendirmeleri

TCMB Başkanı Naci Ağbal tarafından finansal istikrar raporu önsözünde yapılan ekonomi değerlendirmeleri şu şekilde yer aldı:

“Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde; bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk unsurları yakından takip edilecektir.

Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır.”

Fiyat İstikrarı Vazgeçilmez Bir Unsur

TCMB Başkanı Ağbal, fiyat istikrarına değinerek “Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir.” dedi. Makrofinansal risklerin azaltılmasında da sıkı parasal duruşun destek olacağını ifade etti. Ağbal’ın açıklamasında şu ifadeler ön plana çıktı:

“Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir. Sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacak. Kırılganlıkların azaltılması amacıyla paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacak. Türkiye ekonomisindeki toparlanma yaz aylarından itibaren belirginleşti. Faiz artışı ve kredi büyümesindeki yavaşlama bankacılık sektörünün karını düşürebilir.”