HSBC Türk Bankalarının Güçlü Beklentilerini Koruyor

HSBC geçtiğimiz günlerde Türk bankalarına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında kurumun 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da beklediği güçlü kar beklentisini hala koruduğunu belirtti.

HSBC Global Reserch, Türk bankalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Banka bu süreç içerisinde, bankaların üçüncü çeyrek kar oranlarını ve bilançolarını açıklamasının üzerine hala kar beklentilerini koruduğunu belirtti. Bu açıklama bankacılık sektörünün gücünü bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Üçüncü çeyrek bilançolarının açıklanmasının ardından bazı aşağı yönlü revizyonlar meydana gelmişti. Bu durum yine de güçlü kar beklentilerinin ortadan kalkmasın neden olmadı. 2020 ve 2021 yılı için hala bankanın güçlü kar beklentisini koruduğu ortaya çıktı. Gelecek yıl için de bazı değerlendirmelerde bulunmayı ihmal etmedi. Bankalar için özellikle bankacılık sektöründe bir dönüm noktası olması bekleniyor. Hedef fiyatlara bakıldığı zaman, daha düşük öz sermaye maliyetlerinin ayarlandığı belirtildi.

HSBC tarafından hazırlanan rapora bakıldığı zaman, Türk bankalarının 2019, 2020 ve 2021 yılı üzerinde kar beklentilerinin sırasıyla yüzde 3, yüzde 14 ve yüzde 8 seviyelerinde azalttığı da ortaya çıktı. Ancak bu aşağı yönlü düzenlemeye karşın bankanın, net faiz marjı ve öz sermaye maliyetinde meydana gelen toparlanma süreci için 2020 ve 2021 yılları için güçlü kar artışı miktarının yine sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 28 seviyelerinde olması da bekleniyor. Güçlü kar artışı beklentisinin bankacılık sektöründe ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.