a

İş Görüşmelerinde Sorulan Yetkinlik Bazlı Sorular!

İş Görüşmelerinde Sorulan Yetkinlik Bazlı Sorular!
0

BEĞENDİM

İş görüşmesi için davet alan adayların, mülakat öncesinde gerekli hazırlıklarını yapması gerekir. Yapılan ön hazırlık içerisinde şirket ve mülakatı gerçekleştirecek olan yetkiliye dair bilgiler araştırılmalıdır. Şirket bilgileri içerisinde; şirketin vizyonu, misyonu, değerleri, gerçekleştirdiği projeleri ve başarıları, daha önce yapmış olduğu mülakatlar, bu mülakatlara dair sorular ve mülakat süreçleri yer almalıdır. Mülakatı gerçekleştiren yetkililer hakkında ise şirketteki görevleri, pozisyonları, üstlenmiş oldukları iş görevleri ve sorumlulukları, kariyer geçmişleri ile ilgili bilgi toplanmalıdır. Tüm bu hazırlığı yapan adaylar, mülakatlarda karşılarına gelebilecek soru tiplerini araştırmaya ve bu sorulara yönelik olası cevaplar üretmeye başlamalıdır. Cevaplar ezberlenmemeli, aday yalnızca pratik yapmalıdır.

İş görüşmelerinde adayların karşısına gelebilecek soru çeşitlerinden biri de yetkinlik bazlı sorulardır. Bu sorular adayın kişisel özelliklerini, yeteneklerini ve becerilerini ölçmeye yarar. Bir nevi şirket, sizi işe almadan önce “şirkete hangi değerleri katabileceğinizi” öğrenmeye çalışır. Başvurulan pozisyona mesleki açıdan uyumun derecesi tespit edilmek istenir. Olası bir kriz ya da sorun esnasında nasıl hareket edeceğiniz, nasıl bir karar alma, planlama uygulama yoluna gideceğiniz, sorun odaklı mı yoksa çözüm odaklı mı olacağınız tespit edilir.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Soruları Nasıl Cevaplanmalı?

Mülakatlarda sorulan yetkinlik bazlı sorular, diğer iş görüşmesi sorularına göre daha ayrıntılıdır. Adaya daha önceki işlerinde gerçekleştirdiği başarılarının detaylarını, becerileri sayesinde neler yapabildiğini karşılaştığı sorulara yönelik belirtmelidir.

Yetkinlik ile ilgili mülakat soruları aynı zamanda adayın geçmişteki iş performansının anlaşılabilmesi amacıyla sorulur. Aday eğer önceki işlerinde başarılı bir çalışan ise bu sorulara vereceği cevaplarla kendisiyle görüşme yapan şirket yetkilisini etkilemeyi başarır ve işe alım konusunda diğer adaylardan bir adım öne çıkar.

Yetkinlik sorularının en iyi şekilde cevaplanabilmesi için öncelikle görüşme konusu olan işin tanımının çok iyi bir şekilde bilinmesi ve anlaşılması gerekir. Aday bunu yaptığı takdirde yetkilinin kendisinden neler beklediğini de anlamış olur. Aday vereceği cevaplar doğrultusunda iş performansını, verimliliğini ve yetkinliğini İK yetkilisine daha kolay bir şekilde sunabilir.

Yetkinlik Bazı Mülakat Soru Örnekleri

Adayların hangi sektör ve pozisyon için başvuru yaparsa yapsın karşılaşacağı ve şirketler tarafından genel olarak sorulan yetkinlik bazlı mülakat soru örnekleri bulunmaktadır. Bu sorular aşağıdaki gibi yer alır:

  • İş ortamında takım arkadaşlarınızla anlaşamadığınız bir nokta oldu mu? Çözüm yolunuz neydi?
  • Projeleri nasıl planlar ve yürütürsünüz?
  • Zaman yönetiminiz nasıldır?
  • Zaman açısından birbiri ile ters olan işleri aynı anda yürütmeniz gerekirse nasıl bir yol izlersiniz?
  • İnsanların herhangi bir konuda bakış açısını değiştirecek ve onları etki altında bırakacak bir anınız oldu mu?
  • İş hayatınızda yaşamış olduğunuz en büyük problemden ve bu problemi çözüm yolunuzdan bahseder misiniz?
  • Zor bir durumda nasıl karar alırsınız?
  • Yaptığınız herhangi bir işte, nasıl bir katkı ya da yenilik sağlamak istersiniz?
  • Baskı ve yoğun stres altında çalıştınız mı? Bu zaman sizin için nasıl geçti?

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.