İş Görüşmelerindeki Soru Çeşitleri Nelerdir?

İş görüşmesi için davet alan adaylar, görüşme öncesinde birtakım hazırlıklar yapmalıdır. Bu hazırlıklar içerisinde iş görüşmelerindeki soru çeşitlerini araştırmak, çeşitli sorulara yönelik cevaplar türetmek ve kendinizi en iyi ifade edecek şekilde pratik yapmak vardır.

İş Görüşmelerinde Sorulan Sorular

İş görüşmesi mülakatları birebir yapılabildiği gibi grup mülakatları şeklinde de olabilmektedir. İş görüşmesi mülakat soru çeşitleri üç ana gruba ayrılabilir. Aday, bu grup sorularından her birine verdiği cevaplarla kendini en iyi şekilde ifade edip anlatabilir ve o mülakatı avantaja çevirebilir. İş görüşmelerinde ilk olarak kişisel bilgilerinizi kapsayan sorular sorulmaktadır. Bu sorular, “Bize kendinizden bahseder misiniz?”, “Hangi eğitimleri aldınız?” şeklindedir. Basittir fakat adayın özgeçmiş içerisinde vermiş olduğu bilgileri birebir anlatması istenmektedir.

İkinci grupta neden o işte yer almak istediğiniz, kişisel özellikleriniz, kariyer hedefleriniz hakkındaki sorular yer almaktadır. Bu sorular, “Neden bizi tercih etmek istediniz”, “Şirketimiz hakkında neler biliyorsunuz?”, “Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz?”, “Neden bu sektörde ilerlemek istiyorsunuz?”, “Bu sektörün size kazandırdığı şeyler nelerdir?” şeklindedir.

Üçüncü grupta ise şirkette çalışırsanız sunabileceğiniz katkıları, motivasyon araçlarınızı ve performansınızı ölçmek amacıyla sorulan soruları kapsar. Bu sorular, “Bir önceki iş yerinizden ayrılma sebebiniz neydi?”, “Maaş beklentiniz nedir?”, “Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir?”, “Karşılaştığınız en büyük sorun ve bu sorunu çözüm yolunuzdan bahseder misiniz?” şeklinde yer alır.

İş görüşmelerinde bir tek İK yetkililerinin değil, adayların da soru sorma hakkı vardır. Bu görüşmelerin amacı, hem şirketin adayı hem de adayın şirketi tanımasıdır. Bu nedenle adaylar mutlaka İK yetkilisine soru yöneltmelidir. İş görüşmesine giderken yanınızda taşımanız gereken eşyalar arasında mutlaka not defteri ve kalem olmalıdır. Mülakatta iken kafanızda soru işareti bırakan yerleri not almanız ve bu soruları İK yetkilisine yöneltmeniz profesyonel bir görünüm sergilemenizi sağlayacaktır.

Mülakat Soru Çeşitleri Nelerdir?

Mülakat soru tipleri klasik mülakat soruları, davranışlarla ilgili mülakat soruları ve aslında cevabı bilinmeyen ama adayın yeteneklerinin keşfedilmesine yönelik şaşırtıcı ve ilginç sorular olarak gruplandırılabilmektedir.

İş görüşmeleri sırasında sorulan klasik mülakat soruları şirket yetkilisinin adayı tanıması için sorduğu genel sorulardır. Bu kategoride peş peşe pek çok soru gelebilir. Bu tarz mülakat soruları görüşmenin en başındaki sorulardır. Adayın heyecanı da vereceği cevaplarda etkilidir.

Diğer grup olan davranışsal mülakat soruları ise adayın olaylar karşısındaki tepkilerini anlamaya ve ölçmeye yöneliktir. Bu sorular genellikle net olarak bilinmemekle birlikte verilecek olan cevaplar da soruya göre değişir. Ancak adayın dikkat etmesi gereken bu bölümdeki her cevabın kendisi ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir fikir vereceğidir.

İlginç mülakat soruları ile karşılaşılabilecek olan aday, karşısına bu tarz bir soru geldiğinde kendisinde bulunan yeteneklerin çözülmesi ve keşfedilmesi amacıyla sorulduğunu bilmelidir. Bu sorular genelde bir problem ya da bilmece formundadır ya da hiç akla gelmeyecek ama sanki herkesin bilmesi gereken bir genel kültür sorusu da olabilir. İş görüşmesi sırasında yöneltilen bu tarz bir soruya düşünerek cevap vermek önemlidir. Sorunun cevabı hakkında hiçbir fikriniz yoksa bile bunu yetkiliye belli etmemeniz gerekir. Yetkiliden soruyu daha ayrıntılı bir şekilde sormasını talep etmeniz daha uygun olacaktır.