Kuveyt Türk İç Denetçi Yardımcısı Alımı Yapacak!

Kuveyt Türk İç Denetçi Yardımcısı Alımı Yapacak!
Kuveyt Türk İç Denetçi Yardımcısı Alımı Yapacak!

Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından, İstanbul’da Avrupa ve Asya kıtasındaki bankaya ait olan “İç Kontrol Başkanlığı” çatısı altında görevlendirilmek üzere, “İç Denetçi Yardımcısı” alımı yapılacağı duyuruldu. Başkanlığın ana çalışma merkezinin İstanbul’da olması nedeniyle başvuru yapacak olan kişilerin İstanbul ili içerisinde ikamet etmesi veya ikamet edebilecek düzeyde olması istendi.

Banka personel alımı yapacağı kişilerin özellikle dinamik, yeniliklere açık, dijital odaklı ve iletişim becerileri güçlü kişiler olmasını da istediğini dile getirdi. Banka, işe alım süreci ile ilgili detayları da yayımlamış olduğu banka iş ilanı üzerinden paylaştı. Bu pozisyonda görevlendirilecek olan personellere İstanbul içi veya dışında günlük olarak harcırah verileceği belirtildi. Ek olarak şehir dışındaki görevlendirmeler için ulaşım, konaklama ve yemek masraflarının karşılanacağı dile getirildi. Sosyal ve yan haklar açısından da performans primi, dil tazminatı, özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik haklarından da yararlanılabileceği vurgulandı.

İç Denetçi Yardımcısı Ne İş Yapar?

İç Denetçi Yardımcısı, banka içerisindeki denetim kapsamını belirlemek, bu alandaki planı oluşturmak, denetim raporlarını hazırlamak ile görevli olan kişidir. Bununla birlikte banka içerisinde denetim alanındaki eksiklikleri belirlemek, tespit etmek ve bu alanda düzeltici önlemler önermek ile de sorumlu olan kişi anlamına gelmektedir. Banka içerisinde görev alan iç denetçi yardımcısının görev ve sorumluluklarını şu şekilde belirtmek doğru olacaktır;

 • İç kontrolleri değerlendirmek
 • İç kontrol sürecini iyileştirmek adına tavsiyelerde bulunmak
 • Mali kayıtlara ait doğruluğu kontrol etmek
 • Dolandırıcılığa karşı firma verilerini takip ve analiz etmek
 • Kurumun yararına olacak şekilde bilanço hazırlamak
 • Bütçe raporlarını incelemek
 • Banka içerisindeki finansal analistler ile iş birliği yapmak
 • Vergi düzenlemelerine uygun olacak şekilde kuruma rehberlik etmek
 • Denetçiye yardımcı olmak adına denetim ve prosedürlerin belgelendirilmesine yardımcı olmak
 • Kuruma ait bilgilerin gizliliğini korumak

Kuveyt Türk İç Denetçi Yardımcısı Başvuru Şartları

Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından oluşturulan “İç Denetçi Yardımcısı” pozisyonu için adaylardan beklenen genel ve özel başvuru şartları bulunmaktadır. Banka tarafından belirlenen genel şartlar şu şekilde yer almaktadır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat edebilme potansiyeline sahip olmak
 • 12.2020 tarihi itibari ile 27 yaşını doldurmamış olmak
 • Başvuru yapacak olan erkek adayların askerlik görevlerini yerine getirmiş olması ya da görevlerinin 30.06.2022 tarihine kadar tecilde bulunması
 • Daha önce banka tarafından gerçekleştirilen İç Denetçi Yardımcılığı veya Müfettiş Yardımcılığı sınavlarının mülakat aşamasında başarısız olunmaması
 • Kamu haklarından yoksun olmamak
 • Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemek
 • Resmi dairelere, kurum ya da kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü olmaması

Banka tarafından adaylardan beklenen özel şartlar ise şu şekilde belirtildi:

 • Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin örgün öğretim veren ve eğitim süresi en az 4 yıl olan fakültelerinden İşletme, İktisat (Ekonomi), Bankacılık, Finans, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Hukuk, İstatistik, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Matematik fakülte/bölüm/programları, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile Sistem Mühendisliği bölümleri veya bunların yetkili makamlarca tanınmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşleniklerinden mezun olmak ya da 31.01.2021itibariyle mezun olabilecek durumda olmak
 • İleri seviyede İngilizce bilmek
 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak
 • Yenilikçi olmak ve yenilikçiliği hayat tarzı haline getirmek
 • Teknoloji ve dijitalleşme trendlerini yakından takip etmek
 • Stratejik bakış açısına sahip olmak
 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmak ve etkili iletişim kurabilmek
 • Proje yönetimine sahip olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek
 • Katılım Bankacılığı alanında görev yapmaya istekli olmak

İşe Alım Süreci Nasıl Gerçekleşecek?

Banka tarafından yayımlanan İç Denetçi Yardımcısı pozisyonuna deneyimli ve deneyimsiz tüm adaylar başvuru yapabilecek. Kuveyt Türk tarafından işe alım sürecinde ilk etap başvuruların değerlendirilmesi olacak. Banka “Ön Değerlendirme” kapsamında gelen başvuruları değerlendirecek ve ardından uygun görmüş olduğu adaylar için yazılı mülakat gerçekleştirecek. Uygulanacak sınava yönelik sınav koşulları ve tarihleri adayların iletişim bilgileri üzerinden bildirilecek.

Tüm süreçler online olacak yürütülecek. Sınav ve mülakat süreçlerinden başarılı bir şekilde ayrılan adaylara, görev teklifi yapılacak. Görevi kabul eden adaylar, eğitim programına katılacak ve bu programın sonunda da iş yaşamına dahil edilecek.

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından yayımlanan pozisyon için başvuru şartlarına uyumlu olan adaylar, 28 Ocak 2021 tarihine kadar başvurularını aşağıdaki link üzerinden iletebilecektir. Tüm başvurular online olarak toplanacaktır. Şube ya da Genel Müdürlük aracılığıyla başvuru yapmak isteyen kişilerin başvurusu kabul edilmemektedir.

https://www.kariyer.net/is-ilani/kuveyt-turk-katilim-bankasi-a-s-2020-ic-denetci-yardimcisi-2628123