Vakıfbank’ta Hesabı Olanlar Dikkat! Zaman Aşımı İçin Uyarı Yapıldı

Vakıfbank, bankada hesabı bulunan vatandaşlar için uyarıda bulundu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, zaman aşımına uğrayacak olan yatırımlar ve bankada parasını unutanlar için Resmi Gazete’de de ilan verildi.

Vakıfbank’tan yapılan açıklama Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirildi. On yıldır aranmayan ve bu süre zarfında zaman aşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların hak sahipleri ve mirasçılarına uyarı geçildi.

Yapılan uyarı çerçevesinde, bankada parasını ve yatırımlarını unutan vatandaşların hesaplarını kontrol etmesi gerektiği, bunun için Vakıfbank sorgulama ekranını kullanabilecekleri belirtildi. Müşterilerin sorgulama ekranı üzerinden hesaplarını sorgulatarak bankada paralarının olup olmadığını öğrenebileceklerine dair bilgi verildi.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

Vakıfbank tarafından yapılan ve Resmi Gazete’de de yayımlanan duyuru şu şekilde yer aldı:

“30.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83.maddesi hükmü ve 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince; Şirketimiz nezdinde ve bu hesapla bağlantılı T.Vakıflar Bankası T.A.O nezdinde 01.01.2021-31.12.2021 takas tarihleri arasında zamanaşımına uğrayan, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar internet sayfamızda ilan edilmiş olup, 31.12.2021 tarihine kadar müşterilerimizin sorgulamalarına açık kalacaktır.

İlan edilen zaman aşımına uğramış, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler zaman aşımı son tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmaması ve kurumumuza hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle başvurmamaları halinde, kanun gereği Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.”